Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moje práce

 

Milí čtenáři,

ráda bych se s Vámi podělila o mou seminární práci v rámci bakalářského studia. Jde o posouzení vhodnosti či nevhodnosti velice nevšedního historického jména Perchta Kovář. Snad Vás moje stručné zhodnocení alespoň trošku nadchne.

Příjemné čtení. :)

 

Posouzení vhodnosti / nevhodnosti jména Perchta Kovář

V této seminární práci se budeme zabývat jménem Perchta Kovář. Křestní jméno Perchta na nás může z hlediska dnešní doby působit poněkud zastaralým dojmem. Za zmínku stojí též nepřechýlené příjmení, vytvořené z apelativa[1]. Toto příjmení zařazuje člověka podle jeho místa v lidském kolektivu, podle jeho zaměstnání a vyznívá méně expresivně.[2]

Již zmiňované křestní jméno Perchta je staročeská varianta křestního jména Berta, což je ženské křestní jméno německého původu.[3] Toto jméno německého původu má základ ve  staroněmeckém slově berath, jež znamená „zářící“ nebo „skvělá“.[4]

Jméno Perchta je u nás většinou ztotožňované s Perchtou z Rožmberka[5], která je také známá jako Bílá paní[6]. Toto pojmenovací spojení (přezdívka) má hlavní funkci v pojmenování jedince, a to především v odlišení od ostatních jedinců dané třídy. [7]

Samotné příjmení Kovář není příliš obvyklé ženské příjmení, jelikož není přechýlené. Vzhledem k tomu, že český jazyk má gramatický rod a nemá pevný slovosled, který by jednoznačně vyjádřil, co je jakým větným členem. Je tedy potřeba, aby rodové koncovky jmen odpovídaly rodovým koncovkám slovesných příčestí. V opačném případě se výpověď stává nesrozumitelnou.

Z  čehož vyplývá nevhodnost osobního jména Perchta Kovář podložena nepřechýlením příjmení a taktéž použitím neobvyklého křestního jména, které má staročeský původ.       

 

[1] MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. s. 22

[2] Tamtéž.

[3] Svátky centrum.cz - Jméno Berta a jeho význam [online]. 1999–2014 © centrum holdings [cit. 2013-29-12]. Dostupné z: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/berta-266/.

[4] Wikipedie: otevřená encyklopedie - Berta [online]. 2013 [cit. 2013-29-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Berta.

[5] KRISEOVÁ, E. Perchta z Rožmberka aneb Bílá paní. s. 196

[6] PLESKALOVÁ, J. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. s. 9

[7] Tamtéž.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář